Ouderbetrokkenheid

Het betrekken van de omgeving van een kind is een belangrijk uitgangspunt van Atlantis. Wij zien ouders als onze educatieve partner. We gaan in gesprek over wat u belangrijk vindt in het onderwijs. Ook horen wij graag welke ideeën u heeft over opvoeden en bespreken we de aansluiting tussen school en thuis.
 

Ouderraad

De ouderraad organiseert gezellige activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, lenteontbijt, Koningsspelen, avondvierdaagse, sporttoernooien, schoolreis, etc. Daarnaast regelt de ouderraad de financiën van deze activiteiten en int de ouderbijdragen. Voor Atlantis is de hulp van ouders van groot belang om van onze school een leuke, gezellige en bruisende school te blijven maken! Wilt u helpen? Mail: ouderraad.atlantis@meerkring.nl.

De ouderraad organiseert activiteiten voor de kinderen van Atlantis. Zij doet dit met het budget van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage per kind per schooljaar bedraagt € 65,-. Inning hiervan verloopt digitaal via schoolkassa. U kunt de OR een e-mail sturen: ouderraad.atlantis@meerkring.nlDe OR heeft een eigen brievenbus bij de ingang van het ‘Eiland’ (kleuters).
 

Medezeggenschapsraad

Ouders in de medezeggenschapsraad (MR) praten mee over onderwijskundige, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen. Op Atlantis zijn er 4 ouders en 4 leerkrachten die samen de MR vormen. Elke drie jaar zijn zij opnieuw verkiesbaar. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als onderwijskwaliteit, het schoolplan, het onderhoud van het schoolgebouw, de besteding van het schoolbudget en de (verkeers-)veiligheid rond de school. Het reglement van de MR kunt u op school inzien.
De MR vergadert ongeveer maandelijks. De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

  • Maandag 11 september 2023
  • Dinsdag 31 oktober 2023
  • Woensdag 29 november 2023
  • Donderdag 14 december 2023
  • Maandag 29 januari 2024
  • Dinsdag 5 maart 2024
  • Woensdag 10 april 2024
  • Donderdag 16 mei 2024
  • Dinsdag 4 juni 2024
  • Woensdag 3 juli 2024

Het mailadres van de MR is: mr.atlantis@meerkring.nl.

 

GMR Meerkring

Binnen de Stichting Meerkring is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). Per twee scholen van Meerkring wordt een lid afgevaardigd (een ouder of een teamlid) naar deze GMR. Hier worden bestuurlijke beslissingen over bovenschoolse onderwerpen genomen.

 

 

“Onze beide dochters zitten op Atlantis. Niet alleen onze kinderen maar ook wij worden geïnspireerd door de 7 gewoonten van Stephen Covey. We zijn erg enthousiast en nog steeds blij met onze keuze voor deze school.”
“Wij hebben heel bewust gekozen voor Atlantis voor onze 3 kinderen omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ook op school leren dat je zelf kunt kiezen hoe je in het leven staat en je kunt kiezen hoe je je gedraagt.”
“Ook al is Atlantis een grote school, je voelt nog steeds het persoonlijk contact. Je bent geen nummer en dat geeft een goede, prettige en open sfeer waar de kinderen zich thuis voelen.”

Contact

OBS Atlantis
Oceaan 4
3825 WC Amersfoort

T. 033 – 494 8840
E. administratie.atlantis@meerkring.nl

Plan route

Meerkring

Obs Atlantis is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder